Leuke fietstocht!!

Vogels kijken in Friesland

lengte 57.02 km  Kcal 998  Fiets 3 uur 19 min  E-bike 2 uur 39 min

Pietersbierum, Achlum, Schraard, Kimswerd

Trekvogels volgen het liefst de kustlijn, daarom is het noordwesten van Friesland een geliefd gebied bij vogels op hun trektocht naar het hoge noorden of het diepe zuiden. Met de Waddenzee en het IJsselmeer in de buurt biedt het veiligheid, rust en voedsel. Neem bijvoorbeeld het Hegewiersterfjild, waar je bontbekplevieren, kieviten, scholeksters en visdiefjes ongestoord kunt bekijken vanuit de vogelkijkhut. Maar ook de kleine Filenspolder is ondank zijn geringe afmetingen van groot belang voor de grutto en de tureluur. Het Westerhitzumerbos biedt onderdak aan een grote kolonie blauwe reigers, terwijl het Flietsterbosk ruimte biedt aan de wielewaal, de havik en de gekraagde roodstaart.

Boek nu voorafgaand een overnachting bij B  & B de Tobbedanser